.5«وزرای خارجه در دوره پهلوی اول»

۵«وزرای خارجه در دوره پهلوی اول» وزرای خارجه در دوره پهلوی اول به ترتیب: ۱)حسن مشار دسامبر ۱۹۲۵ تا ژوئیه ۱۹۲۶- جمادی الاخر ۱۳۴۳ هـ.ق- آذر ۱۳۰۴ تا تیر ماه ۱۳۰۵ هـ.ش ۲)علیقلی خان مشاور الممالک انصاری ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۸- ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۷ هـ.ق ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۷ هـ.ش ۳)فتح الله پاکروان (کفیل) ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱ م ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ هـ.ق- ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۹ هـ.ش ۴)محمد علی فروغی ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳ م- ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ هـ.ق- ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۳ هـ.ش ۵)سید باقر کاظمی ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۷ م- ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ هـ.ق- ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۶ هـ.ش ۶)عنایت الله سمیعی ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۹ م- ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۸ هـ.ق- ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ هـ.ش ۷)مظفر اعلم ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ م ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ هـ.ق ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۰ هـ.ش ۸) علی سهیلی ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۲ م- ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱ هـ.ق- ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۱ هـ.ش در این بخش از تحقیق ابتدا زندگی نامه هر یک از وزرای خارجه و سپس فعالیت های هر یک از آنها توضیح داده شده است. …

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *