مقاله درباره ی اسپیکر


فرمت:doc بخشهایی از مقاله: مسلم است که در سال های اول تولید به دلیل مسائل گوناگون در رابطه با تکنولو ژی و بهره برداری از آن و همین طور ارتباطات تجاری، معمولاً نمی توان بظرفیت اسمی کارخانه دست یافت .(حتی اگر همه مسائل تولیدی هم حل شوند. با رسیدن به حجم فروشی و گرفتن سهم بازار مورد نظر به تدریج مقدور می گردد)به طور کلی با توجه به ماهیت و اوضاع و احوال اقتصادی ، فرض رسیدن به حدود نصف ظرفیت اسمی در سال اول رقم نا معقولی نیست و معمولاً دستیابی بظرفیت کامل حدود ۳ تا۴ سال طول می کشد.بهره برداری کامل از ظرفیت اسمی کارخانه از یک طرف تحت تأثیر رشد تدریجی شناخت مصرف کنندگان به محصول و از طرف دیگر تحت تأثیر افزایش تدریجی مهارت نیروی کار است . بر این اساس برنامه تولید پیشنهادی برای پنج سال اول به این صورت می باشد وکه طرح در سال اول بهره برداری با ۷۵% ظرفیت و در سال دوم ۹۰% ظرفیت و در سال های چهارم و پنجم به ظرفیت اسمی تولید خواهد رسید. جدول (۱-۱)در صد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در پنج سال اول راه اندازی نام محصول واحد سال ۱(۷۵%) سال ۲(۹۰%)سال ۳(۱۰۰%)سال ۴(۱۰۰%)سال ۵ (۱۰۰%)اسپیکر کامپیوترهزار عدد ۱۵۰ …

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *