تحقیق قرارداد پزشکی – ۷۰ ص وورد


تحقیق قرارداد پزشکی – ۷۰ ص وورد تحقیق قرارداد پزشکی – ۷۰ ص وورد تحقیق قرارداد پزشکی – ۷۰ ص وورد تحقیق قرارداد پزشکی – ۷۰ ص وورد تحقیق قرارداد پزشکی – ۷۰ ص وورد ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد را بدین گونه تعریف می‌کند: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر در مقابل یک یا چندنفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف با  انتقادات زیادی از جانب حقوقدانان مواجه شده است[۱]، با این همه از این تعریف بدست می‌آید که هر عقد دارای دو شرط اساسی است: ۱- در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می‌آید؛ برای تحقق خارجی عقد، حداقل دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی باید به منظور ایجاد اثر حقوقی (تعهد) با هم توافق کنند. عمل حقوقی که با یک اراده واقع می‌شود «ایقاع» نامیده می‌شود. ۲- منظور از توافق ایجاد تعهد است؛ یعنی اراده بایستی امری را ایجاد کند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازد. عقد مترادف با «قرارداد» است[۲]. با این تفاوت که معمولاً واژه عقد در عقود معینه استعمال می‌شود، لیکن قرارداد کلیه عقود اعم از معین و غیرمعین …

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *