آشنایی با مهارتهای پایه ژنتیک


۱(استخراج DNA : نخستین گام در بررسی مولکولی ساختار ژنتیک سلول ها دسترسی به ماده ژنتیک می باشد. اصول استخراج ماده ژنتیک از سلول های مختلف )باکتری ها، سلول های گیاهی و سلول های جانوری( نسبتا یکسان است و تنها در برخی از جزئیات تفاوت هایی وجود دارد. استخراج اسید های نوکلئیک شامل دو مرحله تهیه عصاره سلولی و خالص سازی می باشد . الف-تهیه عصاره سلولی برای تهیه عصاره سلولی به تعداد زیادی سلول نیاز است. عموماً سلول ها با تکثیر در محیط کشت ویا مستقیماً از بافت ها )مانند بافت خون( تأمین می شوند. سپس باید دیواره و غشاء سلول ها از بین بروند تا محتویات آن ها آزاد شوند. برای تخریب دیواره یا غشاء سلولی، روش های فیزیکی و شیمیایی مختلفی به کار می رود. از روش های فیزیکی می توان به شوک اسمزی، سائیدن سلول های یخ زده و استفاده از امواج صوتی یا سونیکیشن اشاره کرد. در روش های شیمیایی از آنزیم ها و موادی که باعث تخریب دیواره و غشاء می شوند استفاده می شود. برای مثال، برای شکستن دیواره باکتری ها از آنزیم لیزوزیم یا اتیلن دی آمین تتراستات (EDTA) یا مخلوطی از آن ها استفاده می شود……..۴۲صفحه  پی دی اف …

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *