پاورپوینت درس ۱ نگارش پایه هفتم: نقشه نوشتن

پاورپوینت درس ۱ نگارش پایه هفتم: نقشه نوشتن نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۰ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس اول نقشه نوشتن ستایش آفرینش جهان، جلوه ای از نگارش زیبایی ها و انشای آفریدگار است. اگر خوب، چشم بگشاییم و در

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ نگارش پایه هفتم: بخش های نوشته

پاورپوینت درس ۲ نگارش پایه هفتم: بخش های نوشته نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۷ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس دوم بخش های نوشته معلم نگارش در حالی که کاغذ لوله شده بزرگی در دست داشت، وارد کلاس شد و به

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۳ نگارش پایه هفتم: طبقه بندی موضوع

پاورپوینت درس ۳ نگارش پایه هفتم: طبقه بندی موضوع نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۹ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس سوم طبقه بندی موضوع معلم، کلمه « مدرسه » را روی تخته کلاس نوشت و گفت: « در درس گذشته آموختیم

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۴ نگارش پایه هفتم: کوچک تر کردن موضوع

پاورپوینت درس ۴ نگارش پایه هفتم: کوچک تر کردن موضوع نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۸ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس چهارم کوچک تر کردن موضوع معلم، درس چهارم نگارش را بدون مقدمه، شروع کرد و گفت: این درس، ادامه درس

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۵ نگارش پایه هفتم: بند های بخش میانی (بدنه)

پاورپوینت درس ۵ نگارش پایه هفتم: بند های بخش میانی (بدنه) نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۰ اسلاید       قسمتی از متن پاورپوینت: درس پنجم بند های بخش میانی (بدنه) بخش میانی معلم نگارش وارد کلاس شد و روی صندلی خود مقابل

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۶ نگارش پایه هفتم: جمله موضوع

پاورپوینت درس ۶ نگارش پایه هفتم: جمله موضوع نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۱۸ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس ششم جمله موضوع معلم پیش از پرداختن به درس، برای یادآوری آموخته ها به دانش آموزان گفت: شما تاکنون، نقشه نوشتن، طبقه

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۷ نگارش پایه هفتم: راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته

پاورپوینت درس ۷ نگارش پایه هفتم: راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۳ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس هفتم راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته معلم خوش ذوق نگارش، این بار وقتی

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۸ نگارش پایه هفتم: روشی برای نوشتن دوباره موضوع های ذهنی

پاورپوینت درس ۸ نگارش پایه هفتم: روشی برای نوشتن دوباره موضوع های ذهنی نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۲ اسلاید     قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم روشی برای نوشتن دوباره موضوع های ذهنی سفر پر ماجرای نوشتن تمامی نداشت. قطار کالس نگارش،

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱ پیام های آسمان پایه هشتم: آفرینش شگفت انگیز

پاورپوینت درس ۱ پیام های آسمان پایه هشتم: آفرینش شگفت انگیز نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 14 اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: اسلاید نمایشی پیام هشتم درس اوّل آفرینش شگفت انگیز اهداف درس ۱- جلب توجه دانش آموزان به زیبایی آسمان و زمین

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۲ پیام های آسمان پایه هشتم: عفو و گذشت

پاورپوینت درس ۲ پیام های آسمان پایه هشتم: عفو و گذشت نوع فایل: power point فرمت فایل: pptx قابل ویرایش تعداد اسلایدها:‌ 19 اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: اسلاید نمایشی پیام هشتم درس دوّم عفو و گذشت آمرزنده پرده پوش اسماء الهی اسماء الهی یکی از نام های خداوند

ادامه مطلب